TOPI- tidlig opsporing og indsats:

I 2013 valgte vi i Børnehuset Møgelkær, at følge trop med Viborg kommune, og arbejde med TOPI.

I hele Viborg kommune har man igangsat arbejdet med børn og unge fra 0-18 år.

TOPI har til formål at styrke og fremme opsporing af børn i mistrivsel eller i forskellige udfordringer, så tidligt som muligt i deres liv, med henblik på at kunne støtte tidligt, for at undgå, at udfordringerne vokser sig større.

TOPI skal ses som et støtteredskab/en hjælp til, at støtte der hvor barnet mest har brug for det. TOPI er til hjælp ved overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Det sikre et fagligt niveau ved overgange og at overgange bliver mere glidende for barnet.

I arbejdet med TOPI er et særligt fokus på at inddrage forældrene som en ressource i forhold til barnet. forældrene er en betydningsfuld og afgørende del af, at det lykkes, at hjælpe barnet i udfordringer.

 

Se linket for mere info: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats

 

Vi gennemgår trivselsskemaerne tre gange om året. I Børnehuset Møgelkær har vi valgt, i samråd med forældrebestyrelsen, at sætte tre uger af om året en i januar, en i marts, en i oktober, hvor vi gennemgår trivselsskemaerne. I disse uger har de enkelte stuer tid til, at have fokus på deres børnegruppe i forholdt til TOPIs arbejdsredskaber.

Vi vurderer om barnet er i grøn, gul eller rød position i jf. trivselsskemaerne. Forældre vil altid blive informeret, hvis barnet er i gul eller rød position.

LÆS OGSÅ
PÆDAGOGISK PROFIL
LÆRERPLANER FOR 2015-2017
TOPI
SMTTE-MODEL
MARTE MEO
DE TRE LÆRINGSRUM
BØRNEHUSET MØGELKÆR MØGELTOFT 71 DK-8800 VIBORG T: (+45) 26 78 70 70 M: MARLENE@BHM.NU W: WWW.BHM.NU