VELKOMMEN TIL DIT BARN ...

Overvejer du at lade dit barn starte i Børnehuset Møgelkær, så vil vi meget gerne tage en snak med Jer og fortælle mere om mulighederne, dagligdagen, vores pædagogiske tilgang og meget andet. I får også en tur rundt i vores dejlige lokaler, så I ved selvsyn kan se, at de er perfekt indrettet til børnenes dagligdag og leg.

Kontakt Marlene på marlene@bhm.nu og hør nærmere.

 

FORÆLDREINFORMATION

Kære nye forældre


Vi vil byde jer og jeres barn velkommen til Børnehuset Møgelkær, med håb om mange gode år sammen.
Vi syntes, det er vigtigt at alle børn, forældre og personale, trives i et rart miljø, og vi er derfor meget interesseret i at få et godt samarbejde med jer som forældre.

En god start er vigtig.
Vi vil opfordre jer til at kontakte os, så snart det er besluttet, at jeres barn skal være hos os, så vi sammen kan give jeres barn den bedste start.

Vi ved, at man som forældre kan føle sig usikker ved at skulle aflevere sit barn et nyt sted, så vi vil gerne tage godt imod jer ved:

  • At informere om dagligdagen i huset og vores muligheder
  • At vi får talt om det, der er vigtigt at vide og for jer at fortælle.
  • At give jer denne velkomst

Det er vores erfaring at barnet hurtigt vil falde til, og føler sig tryg ved de voksne i huset, specielt hvis I forældre tager jer tid til at "følge" barnet på vej.

Vi vil opfordre jer til, at stille spørgsmål, om vores arbejdsgange, pædagogik, og de praktiske ting, så snart I oplever at I evt. er uenige eller i tvivl, omkring det der forgår.

Velkommen til jeres familie - vi ser frem til at skulle lære jer og jeres barn at kende.

Børnehuset Møgelkær er en privat daginstitution der startede op i april 2008. Vi er normeret til ca. 80 børn med 26 vuggestuebørn(2 grupper) og 50 børnehavebørn(2 grupper).

Her er nogle af de ting vi prioriterer:

Ingen lukkedage

Udeliv
Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Det betyder vi forventer der ligger skiftetøj og at barnet har tøj til årstiden dvs. gummistøvler, regntøj, varme støvler, varmt tøj, hue, vanter osv. Vi vil i børnehaven være ude hver dag fra efter frokost

Kost
Vi prioriter sundhed højt. Vi ønsker at give dit barn en sund og varieret kost. Sund mad har stor betydning for dit barns trivsel både nu og senere i livet. En sund varieret kost giver barnet mulighed for at udvikle sig optimalt både motorisk, mentalt og socialt. Sund mad og et godt udeliv er en meget vigtig forudsætning for, at vi kan sikre vores børn et godt helbred og forebyggelse af sygdomme.

- Vi har ansat en køkkenassistent, der vil sørge for børnene får en sund og varieret kost.
- Maden vil bestå af både varm og kold mad.
- Til morgenmad kan vi tilbyde havregryn, havregrød, cornflakes, rugfras, rugbrød og nybagte boller samt mælk og vand. Der er morgenmaden kl. 6.30 til 7.30.

Bevægelse
Vi vil indrette et ”tarzanrum” så børnene får mulighed for at bruge sin krop og sin balance indenfor. Udenfor vil vi have en legeplads hvor børnene også for mulighed for at prøve kræfter af og bruge sine sanser.

Leg
Legen er den aktivitet børn bruger mest tid på. Der er her de udstråler og hviner af fryd, her de vender og drejer realiteterne så de passer ind i legen. De udfordrer og udforsker egen identitet. Det er i legen de bliver konfronteret med konflikterne og forhandler med hinanden. Legen er en øvelse i at give og få. Det er her de gode venskaber opstår. Legen er også voldsom og kropslig udfordring af egen krops formåen, og under tiden truende og farlig. Børn slås når de leger, de diskuterer højlydt og skældsordene flyver gennem luften. Den store dybe leg kræver ikke megen indblanding af voksne, men legen forandrer sig hurtigt og det er her den voksne skal have øjne i nakken og være parat til at træde til med en hjælpende hånd/ bemærkning. Legen har ikke noget bestemt rum, men kan foregå indendørs som udendørs. Det er de voksnes ansvar at skabe plads og rum til legen. De voksne skal være meget nærværende, engageret og tillidsvækkende.

Tryghed og omsorg
Det er vigtigt for os, at børn og forældre føler, at det er rart at komme i vores hus. At de kan mærke, vi har lyst til at være sammen med børnene. Tryghed og omsorg er en vigtig del af dagligdagen, det at kunne få kys/kram når man nu er lille og syntes livet kan være svær, også i en institution.
Det at man som barn bliver lyttet til, og bliver taget alvorlig. At der forgår en gensidig respekt.
Trygheden til institutionen skal starte den dag vi modtager nye børn og forældre. At vi er imødekommende, lyttende, giver informationer, og giver os tid til den daglige snak.

TOPI                                                                                                                       I 2013 valgte vi i Børnehuset Møgelkær, at følge trop med Viborg kommune, og arbejde med TOPI.

TOPI har til formål at styrke og fremme opsporing af børn i mistrivsel eller i forskellige udfordringer, så tidligt som muligt i deres liv, med henblik på at kunne støtte tidligt, for at undgå, at udfordringerne vokser sig større.

TOPI skal ses som et støtteredskab/en hjælp til, at støtte der hvor barnet mest har brug for det. TOPI er til hjælp ved overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Det sikre et fagligt niveau ved overgange og at overgange bliver mere glidende for barnet.

I arbejdet med TOPI er et særligt fokus på at inddrage forældrene som en ressource i forhold til barnet. forældrene er en betydningsfuld og afgørende del af, at det lykkes, at hjælpe barnet i udfordringer.

 

Samtaler

Vi tilbyder en forældresamtale tre mdr. efter barnets start i instutionen. I forhold til TOPI afholder vi 2,5 års samtaler, samtaler ved overgang fra vuggestue til børnehave, førskolesamtaler. Der udover vil vi selvfølgelig stå til rådighed og prioritere den daglige kontakt med jer forældre.

Legetøj
Børnene må ikke medbringe legetøj. Vi vil i børnehaven have legetøjsdag. 

Sygdom og ferie
Af hensyn til madlavning og planlægning af dagens aktiviteter, vil vi gerne have besked inden kl.9 om morgenen, hvis jeres barn holder fri eller er syg. Har barnet en smitsom sygdom er det vigtigt, vi informeres. Vi modtager kun raske børn. Bliver barnet syg i løbet af dagen, kontaktes I som forældre. Barnet modtages igen, når det er feberfrit og kan følge dagsrytmen.

Tøj
I barnets skab skal der være skiftetøj, undertøj, strømper, bluse og bukser. For at undgå forbytning af børnenes tøj og sko, bedes I mærke sko, støvler, overtøj, regntøj, hue og vanter med barnets navn (ikke storbror/søster, fætter, kusine eller hvem de nu kan arve tøj fra). Halstørklæde er forbudt i børnehaven. Hold orden på rummene, sørge for det tøj børnene skal have på ud er tilgængeligt for dem, det hjælper dem også til at blive mere selvhjulpen.

Fødselsdage
Vi holder barnets fødselsdage i børnehaven eller tager gerne hjem stuevis.

Aflevering og afhentning
I sørger for af- og påklædning af barnet i garderoben. Personalet overtager ansvaret for barnet når det afleveres til en voksen. Afskeden kan være svær for både barn og forældre. Når I har besluttet jer for at gå, gør da afskeden så kort så mulig. Jo mere afklaret i er med at skulle gå, jo nemmere bliver det for jeres barn at vinke farvel. Hvis jeres barn er ked af det, når I går, er i altid velkommen til efterfølgende at ringe og høre hvordan det går.

Når barnet hentes, så kontakt et personale, så vi er klar over, at barnet er hentet.

Adresseændring
Husk at give besked hvis I får nyt telefonnr, mailadresse, adresse eller der sker andre ændringer som er vigtige for os at vide.

TOTAL RØGFRI INSTITUTION!!

LÆS OGSÅ
FORÆLDREINFORMATION
TRADITIONER
VEDTÆGTER
TILSYNSRAPPORT
BØRNEHUSET MØGELKÆR MØGELTOFT 71 DK-8800 VIBORG T: (+45) 26 78 70 70 M: MARLENE@BHM.NU W: WWW.BHM.NU