MARTE MEO

Marte Meo ( ved egen kraft)
Marte Meo metoden er en videobaseret metode, som vi har valgt at arbejde med i Børnehuset Møgelkær. Marte Meo er en samspilsanalyse metode, og bygger på principper for udviklingsstøttende kommunikation.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos børnene. Videoen bruges som et arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets sociale kompetencer m.m. Herfra sættes nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil trin for trin. Der findes ikke uartige børn, men en uhensigtsmæssig adfærd. Der er nogle ting, børnene ikke har lært endnu.

Marte Meo indeholder følgende principper:

  • At benævne dvs. sætte ord på barnets handlinger og følelser og ens egne handlinger og følelser, dvs være forudsigelige og derved synlige og dermed give barnet en mulighed for at lære os at kende og responder på os. Øger barnets selvværd, stimulere sproget, øge barnets lege- og samarbejds-kompetencer etc.

  • At følge initiativer og bekræfte dette positivt dvs. være opmærksom på det barn, der tager et initiativ og følge dette. Vise med ord og handlinger, at initiativet er set og hørt, så barnet føler sig set og hørt. Giver barnet selvværd og selvtillid, øget lyst til at tage initiativer og øge koncentrationen.

  • At sætte ord på initiativet dvs. sætte ord på eller vise med krops-sproget, at initiativet er set og hørt. Dette er trygheds skabende og adfærds-regulerende for barnet.

  • At vente – give tid dvs. afvente et nyt initiativ – så barnet får tid til at reagere sammenhængende på situationen.

  • Turtagning dvs. ved at vente / pausere visers barnet respekt.

  • Positiv ledelse dvs. handlings-anvisning – vise en anden vej og skabe ”ja-cirkler

I analysen fokuseres på:
Hvad kan barnet allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet har brug for at lære? Hvad kan den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling? Svarerne videregives til den voksne i fastfrosne, udvalgte klip fra videooptagelse af aktørernes egen kommunikation og med konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Hvornår bruger vi Marte Meo metoden?  Det gør vi, når vi er usikre på et barns reaktioner i forhold til omgivelserne.

Forældrene vil altid blive informeret, hvis vi vil benytte Marte Meo metoden i forhold til deres barn.

LÆS OGSÅ
PÆDAGOGISK PROFIL
LÆRERPLANER FOR 2015-2017
TOPI
SMTTE-MODEL
MARTE MEO
DE TRE LÆRINGSRUM
BØRNEHUSET MØGELKÆR MØGELTOFT 71 DK-8800 VIBORG T: (+45) 26 78 70 70 M: MARLENE@BHM.NU W: WWW.BHM.NU