SMTTE-MODEL

SMTTE-modellen benyttes ikke kun som en overordnet model for vores pædagogiske praksis, men også som en model der bruges af medarbejderne til planlægning, udførelse og evaluering af konkrete aktiviteter i det daglige arbejde.

Modellen består af 5 elementer:

Sammenhæng: Her ses på den konkrete baggrund for projektet. Hvilken kontekst befinder vi os i.

Mål: Her beskrives de mål der er formuleret for projektet. Hvad er det vi vil opnå.

Tiltag: Her beskrives overvejelser over metode og konkrete handlinger der sættes i gang. Hvordan vil vi nå målene.

Tegn: Her forsøger man at indfange hvilke effekter, der er af tiltagene. Hvilke tegn viser at vi har nået målene.

Evaluering: Her foregår løbende evaluering af effekt og proces for projektet. Har vi set de tegn vi ville se og hvis ikke er der så noget der skal ændres på. Er målet for højt, lavt? Er det andre tiltag, der skal iværksættes?

LÆS OGSÅ
PÆDAGOGISK PROFIL
LÆRERPLANER FOR 2015-2017
TOPI
SMTTE-MODEL
MARTE MEO
DE TRE LÆRINGSRUM
BØRNEHUSET MØGELKÆR MØGELTOFT 71 DK-8800 VIBORG T: (+45) 26 78 70 70 M: MARLENE@BHM.NU W: WWW.BHM.NU